Plán chemických postřiků trav a plevelů (1x jaro, 1x podzim),

kontrola účinnosti postřiku a sledná likvidace 2016 - dle lokalit města

Chemických postřiků trav a plevelů na komunikacích a chodnících města se provádí k zajištění minimalního výskytu trav a plevelů na těchto plochách. Postřik je prováděn totálním herbicidem na listovou plochu rostlin, proniká až do kořenového systému rostliny a způsobí kompletní zaschnutí rostliny po cca 7- 10 dnech. Výhodou tohoto postupu je zamezení dalšího růstu rostliny z původního kořenového systému (bez chemické aplikace opět vyroste z nepoškozených kořenů). Po tomto procesu postřiku je následně nutno nadzemní část zaschlé rostliny mechanicky odstranit. Chemický postřik je nutno následně opakovat na nově vysemeněné rostliny a dle zkušeností z předchozích let je postačující provedení 2x ročně. Postřiky jsou zpracovány do plánu a první postřik je prováděn na přelomu měsíců dubna a května, druhý postřik na přelomu srpna a září. Tyto termíny jsou závislé na aktuálních povětrnostních podmínkách a mohou být upravovány. Jednotlivé etapy plánu byly naplánovány dle priorit stanovených dle vytíženosti, frekventovanosti a využívání komunikací a chodníků. Postřiky jsou prováděny malotraktorem VEGA s přídavnou nádrží na postřikovou kapalinu, který je obsluhován dvěma pracovníky proškolenými z procesu chemického postřiku. Odstraňování zaschlých rostlin je prováděno pomocí strunových motorových křovinořezů nebo ručním nářadím.

 

 

Etapy:
1.Etapa - Hlavní komunikace a Jiřího náměstí
2.Etapa - Centrum - západní část
3.Etapa - Centrum - východní část
4.Etapa - Žižkov
5.Etapa - Koutecká čtvrť, Nymburské Předměstí, Velké Zboží
6.Etapa - Kluk, Polabec, Přední Lhota

 

Termíny jsou stanoveny dle zkušeností z předchozích let a mohou být upravovány dle aktuálního vývoje klimatických podmínek!!!

 

 

(c) Technické služby města Poděbrad s.r.o., 2017