Úklidový plán - Poděbrady

Popis:

Společnost Technické služby města Poděbrad s.r.o. zajišťuje úklid městských komunikací, chodníků a cyklostezek. Úklid je prováděn dle zpracovaného úklidového plánu, který vychází z požadavků a potřeb lázeňského města. V tomto plánu je město a přilehlé městské části rozděleno do lokalit, ve kterých je úklid postupně zajišťován. Prioritou je zajištění čistoty v centrální části města, pro kterou je tedy zajištěna vyšší četnost úklidu (pondělí, pátek). Četnost úklidů hlavních páteřních komunikací je prováděna 1x týdně a u vedlejších komunikací zpravidla 1x za dva týdny. Tento plán je aktualizován dle aktuálního znečištění jednotlivých komunikací a  vzhledem k ročnímu období (spad květů nebo listí). Úklid je prováděn komunálními zametacími vozidly CITY CAT, RAVO a HOLDER. Vozidla CITY CAT a RAVO jsou vozy střední třídy, která jsou svou velikostí vhodná k zajištění úklidu městských komunikací a cyklostezek. Menší vozidlo HOLDER je využíváno k zajištění úklidu chodníků. Pro zajištění úklidu centrální střední části města, které jsou nepřístupné pro stroje CITY CAT,RAVO,HOLDER) - Husova (od Na Valech po Náměstí Jiřího), Havlíčkova, Turínského, Komentského, Riegrovo náměstí, Náměstí 5. května, je používán bateriový stroj GLUTTON, který neprodukuje žádné splodiny a je bezhlučný.

V lokalitách nedostupných uvedenou komunální technikou je prováděn ruční úklid, který provádí určení pracovníci. Činnosti jsou plánovány v závislosti na daném klimatickém období a  jsou operativně měněny dle aktuálních požadavků na čistotu jednotlivých částí města (povětrnostní vlivy, aktuální akce města,apod.).

V zimním období jsou všichni uvedení pracovníci využíváni k provádění úklid místních komunikací a chodníků dle Plánu zimní údržby.

 

CITY CAT, RAVO,HOLDER

GLUTTON

Ruční úklid

 

CITY CAT RAVO Pondělí Centrální a západní část města, Velké Zboží

Úterý Polabec, Kluk

Středa Žižkov, cyklostezka na Pátek

Čtvrtek Cyklostezka pravobřežní a levobřežní

Pátek Náměstí T.G.M., centrální a východní část města

HOLDER (chodníky) Pondělí Západní a centrální část města, školy

Úterý Centrální a východní část města, Žižkov

Středa Západní a centrální část města, školy

Čtvrtek Centrální a východní část města, Žižkov

Pátek Západní a centrální část města, školy

GLUTTON (chodníky) Pondělí - pátek Centrální část města

 

Dne: 23.11.2015

Zpracoval: Zdeněk Jirsák - vedoucí útvaru zeleně a čistoty města ……………….

Schválil: - jednatel TSMP ……………….

 

(c) Technické služby města Poděbrad s.r.o., 2017