Upozorňujeme na změnu provozní doby placených služeb na sběrném dvoře

 

Vážení,


od 1. března 2017 se změnila provozní doba poskytovaných placených služeb občanům a podnikatelům na sběrném dvoře provozovaném TSMP s.r.o. Tato změna je v návaznosti na povinnosti vyplývající ze zákona o elektronické evidenci tržeb.

 

 

Poskytované placené služby:

  • občané - prodej dotovaných odpadových nádob (dotuje Město Poděbrady),

  • podnikatelé - prodej odpadových nádob a přijímání placených odpadů.

 

 

Provozní doba platná od 1.3. 2017:

pondělí - pátek: 7:00 - 11:00 a 12:30 -14:00

 

 

Děkujeme za pochopení.

 

TSMP s.r.o., 5. 1. 2017
Areál Technických služeb města Poděbrad s.r.o.

Kozinova ulice 1/II.

 

 

 

 


Zobrazit místo TSMP Poděbrady na větší mapě

Provozní doba sběrného dvoru:

pondělí – pátek: 7:00 – 18:00 hodin

sobota: 8:00 – 12:00 hodin

 

Pozor! Sběrný dvůr v Kozinově ulici nebude otevřen  dne 1.1., 30.3., 2.4., 1.5., 8.5., 5.7., 6.7., 28.9., 17.11., 24.12., 25.12. a 26.12. 2018.

 

Sběrný dvůr je určen k předávání níže uvedených druhů odpadů v souladu s platnými směrnicemi o provozu sběrného dvora a podle pokynů obsluhy: I) pro občany, kteří zde po předložení kopie dokladu o zaplacení poplatku za komunální odpad odkládají odpad ve stanoveném množství zdarma. II) pro podnikatele a firmy za podmínek stanovených městem nebo provozovatelem sběrného dvora.

 

Sběrný dvůr slouží k odkládání těchto běžných druhů odpadů : papír a kartony (staré noviny, časopisy, obalový papír, krabice), bílé sklo, barevné sklo, plasty, kovy, dřevo biologicky rozložitelný odpad, pneumatiky, objemný odpad (starý nábytek, koberce…), textilní materiály, stavební suť do objemu 1 m3/občan/měsíc, použité jedlé oleje a tuky.   Sběrný dvůr slouží k odkládání těchto druhů nebezpečných odpadů: barvy, motorové oleje, obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, absorpční a filtrační materiály, brzdové kapaliny, nemrznoucí kapaliny, rozpouštědla, kyseliny, pesticidy, baterie.

 

Sběrný dvůr slouží v rámci své činnosti ke zpětnému odběru : použitých elektrozařízení pocházejících z domácností nebo z činností subjektů zapojených do kolektivních systémů zpětného odběru.

 

Mobilní odvoz nebezpečných odpadů: v roce 2018 bude mobilní svoz nebezpečných odpadů proveden 17.března a 15.září 2018 (časový harmonogram jednotlivých dnů naleznete v aktualitách TSMP a na informačních vývěskách MěÚ a městským rozhlasem).

 

Svozy nádob na SKO (popelnic) a nádob na bio odpad (compostainerů 240 l) budou v roce 2018 prováděny dle harmonogramu i ve dnech státních svátků.

 

Odvážíme prostřednictvím multicar: např. starý nábytek, koberce, linolea, pneumatiky, vyřazené elektrozařízení (lednice, televize atd.)   Odebírané odpady v max. množstí odpovídající ložné ploše mulicar - cca 1 m3.

 

Pro větší množství odpadu je určena služba odvozu odpadů ve velkoobjemových kontejnerech.

 

Objednávky na telefonu:

kontejnery - Radek Špinar 734 579 359

multicar objem cca 1m3 - Libor Beneš 604 835 224

 

ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ

 

Týká se POUZE elektrospotřebičů, které jsou kompletní, nebyly demontovány ani nijak do nich nebyl prováděn žádný zásah - v opačném případě jsou považovány za ELEKTROODPADY

 

SUBJEKTY

 

Občané ČR: zdarma

 

Obce: na základě dohody upŕesnění termínu a množství zdarma

 

Právnická nebo fyzická osoba, podnikatelské subjekty vlastnící kartičky společností ELEKTROWIN a ASEKOL zdarma

 

Právnická nebo fyzická osoba Podnikatelské subjekty NEvlastnící kartičky společností ELEKTROWIN a ASEKOL, jejichž předmětem podnikání NENÍ prodej, oprava nebo montáž elektrozařízení zdarma

 

Právnická nebo fyzická osoba Podnikatelské subjekty NEvlastnící kartičky společností ELEKTROWIN a ASEKOL, jejichž předmětem podnikání JE prodej, oprava nebo montáž elektrozařízení odběr pouze po získání kartiček společností ELEKTROWIN a ASEKOL

 

(c) Technické služby města Poděbrad s.r.o., 2018