Snížení přistavovaných velkoobjemových kontejnerů ve městě Poděbrady

 

Rada města Poděbrady rozhodla na jednání konané dne 7.3. 2018 a  usnesením č. 192/2018 o snížení velkoobjemových kontejnerů (dále jen VOK). Od 2. května 2018 dojde ke snížení frekvence umisťování VOK na větve, objemný odpad a VOK na biologicky rozložitelný odpad (tráva, listí, dále jen BRO) nebudou dále přistavovány.

 

Bude zachováno 11 stanovišť, ale sníží se frekvence přistavování dle tohoto harmonogramu:

 

STANOVIŠTĚ PRO VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY (VOK)

 

Termíny umístění VOK:

 

PONDĚLÍ:

 • Poděbrady - Družstevní ulice, vedle pneuservisu
 • Poděbrady - na křižovatce ulic Chládkova a Boučkova
 • Velké Zboží - Nymburská ulice, před hasičskou zbrojnicí

 

ÚTERÝ:

 • Poděbrady - ulice Na Hrázi, „Na Jiskře“
 • Žižkov - na křižovatce ulic Budovcova a Hraniční

 

STŘEDA:

 • Poděbrady - Mánesova ulice „U Kaštanu“
 • Žižkov - Ovocná ulice
 • Poděbrady - Za Nádražím „Ovozel“

 

PÁTEK:

 • Kluk - na křižovatce ulic Kolínská a Krajní
 • Přední Lhota - Průběžná ulice, vedle kapličky
 • Polabec - na křižovatce ulic Jabloňová a Luční

 

Provozní doba:Termíny přistavování VOK

Období

Provozní doba

VOK na objemný odpad

VOK na větve

 

 

 

 

květen

10,30-18,30

14.5. - 18.5.

14.5. - 18.5.

28.5. - 1.6.

28.5. - 1.6.

červen

10,30-18,30

18.6. - 22.6.

18.6. - 22.6.

červenec

10,30-18,30

X

16.7. - 20.7.

srpen

10,30-18,30

13.8. - 17.8.

13.8. - 17.8.

září

10,30-18,30

X

10.9. - 14.9.

říjen

10,30-17,00

8.10. - 12.10.

8.10. - 12.10.

22.10. - 26.10.

22.10. - 26.10.

listopad

X

X

X

prosinec

11,00-16,00

10.12. - 14.12.

10.12. - 14.12.

 

 

Na BRO ze zahrady a domácnosti mohou občané využívat sběrné nádoby o  objemu 240 l, které si občané mohou ZADARMO zapůjčit na provozovně Technických služeb města Poděbrad s.r.o., Kozinova 1, Poděbrady. Výdejní doba: po-pá od 7:00h. – 17:00h.

 

Postup před vyzvednutím nádoby na sběr bioodpadu:

 

ŽÁDOST o zapůjčení nádob.

Formulář „ŽÁDOST O NÁDOBU NA BIODPAD VELIKOST NÁDOBY 240 LITRŮ“ si můžete vyzvednout osobně na MěÚ, odboru správy majetku, oddělení majetku p. Bočkové anebo je ke           stažení na stránkách www.mesto-podebrady.cz a www.tsmp.cz.

Vyplněný formulář „ŽÁDOST O NÁDOBU NA BIODPAD VELIKOST NÁDOBY 240 LITRŮ“ odevzdáte na MěÚ, odboru správy majetku, oddělení majetku p. Bočkové.

Na základě vyplněné žádosti si občané převezmou na MěÚ, odboru správy majetku, oddělení majetku u p. Bočkové Předávací protokol ve dvou vyhotoveních na bezplatné vypůjčení nádoby na bioodpad.

 

TSMP s.r.o., 2. 5. 2018Stanoviště pro velkoobjemové kontejnery

 

 

Pondělí:

 • Poděbrady - Družstevní ulice - vedle pneuservisu
 • Poděbrady - na křižovatce ulic Chládkova a Boučkova
 • Velké Zboží - Nymburská ulice, před hasičskou zbrojnicí

 

Úterý:

 • Poděbrady - ulice Na Hrázi, „Na Jiskře“
 • Žižkov - na křižovatce ulic Budovcova a Hraniční

 

Středa:

 • Poděbrady - Mánesova ulice „U Kaštanu“
 • Žižkov - Ovocná ulice
 • Poděbrady - Za Nádražím „Ovozel“

 

Pátek:

 • Kluk - na křižovatce ulic Kolínská a Krajní
 • Přední Lhota - Průběžná ulice, vedle kapličky
 • Polabec - na křižovatce ulic Jabloňová a Luční

 

 

PROVOZNÍ DOBA

 

2.1.2018 –  28.2.2018       11,00-16,00    1ks  objemný odpad
1.3.2018 –  31.3.2018       10,30-17,00    2ks  větve, objemný odpad
1.4.2018 –  30.9.2018      10,30-18,30    3ks  větve, objemný a biologicky rozložitelný odpad
1.10.2018 - 31.10.2018    10,30-17,00    3ks  větve, objemný a biologicky rozložitelný odpad
1.11.2018 - 31.12.2018     11,00-16,00    1ks  objemný odpad

 

 

 

Odpady, které lze odevzdat na těchto sběrných místech:

•    biologicky rozložitelný odpad vhodný ke kompostování (odpad ze zahrad, rostlinné zbytky z kuchyní, tráva, listí, padané   ovoce, apod.) a větve
•    objemný odpad (starý nábytek, koberce, linolea a jiné objemné odpady)

 

 

Sběrná místa jsou během provozu pod dozorem pověřeného pracovníka, v zimním období je provozní doba zkrácena a kontejnery na biologicky rozložitelný odpad a větve nejsou přistavovány. Na sběrných místech mohou občané Poděbrad odložit níže uvedené druhy odpadů pouze po předložení kopie dokladu o zaplacení poplatku za komunální odpad.

Sběrná místa nejsou určena k odkládání stavební suti, nebezpečných odpadů, pneumatik nebo ELEKTROZAŘÍZENÍ!

Velkoobjemové kontejnery nebudou přistaveny ve dnech 1.1., 30.3., 2.4., 1.5., 8.5., 6.7., 28.9., 24.12., 25.12. a 26.12. 2018.

 

(c) Technické služby města Poděbrad s.r.o., 2018