• aktuality
 • veřejné zakázky
 • odpadové hospodářství v Poděbradech
 • čištění chodníků a komunikací v Poděbradech
 • doprava vody v Poděbradech
 • dětská hřiště
 • práce s výškovou plošinou
 • údržba a opravy komunikací v Poděbradech
 • zemní práce v Poděbradech
 • doprava materiálu v Poděbradech
 • pronájem techniky
 • parkoviště po zámkem
 •  
 • kariera
 •  
 •  

 

 

!!! OD 26. 4. 2017 ZAHAJUJEME


 

PODĚBRADSKÉ TRHY !!!

 

TSMP s.r.o., 19. 4. 2017PROVOZNÍ ŘÁD PODĚBRADSKÝCH TRHŮ:

 

Trhy :

na trhu mohou trhovci s oprávněním o prodeji prodávat veškerý sortiment dle tržního řádu ČR, pěstitelé, přebytkáři.

 

Doba prodeje :

Každou středu v měsíci v období duben - prosinec od 7:00 hod. do 17:00 hod.

 

Místo konání trhu:

Ulice Družstevní u vlakového nádraží Poděbrady.

 

Poplatky :

Poplatek se platí ihned při postavení stánku nejpozději v 7:00 hod.

 

Rezervace míst:

Místa jsou rezervována pro prodejce, kteří mají zaplacenou rezervaci nejpozději do 7:00 h. stávajícího dne konání trhu.

Po uplynutí této hodiny má provozovatel právo přepustit rezervované místo jinému prodejci.

V případě, že majitel rezervovaného místa nepřijede na své místo, je povinen tuto skutečnost nahlásit vždy den před konáním trhu provozovateli a to nejpozději do 16:00 h, v případě, že se majitel rezervovaného místa neomluví více než 2x je provozovatel oprávněn zrušit jeho rezervaci! Toto ujednání platí i pro prodejce který nevyužije celé své rezervované místo, tudíž nahlásí provozovateli počet m které neobsadí.

 

 

PROVOZNÍ ŘÁD

platný pro konání trhů či jarmarků organizovaných firmou:

Technické služby města Poděbrad s.r.o., Kozinova 1/II, 290 01 Poděbrady

IČO: 25798278, IČP provozovny: 1005090483

 

1. Oprávnění k prodeji.

Na trzích mohou prodávat:

*právnické a fyzické osoby - podnikatelé s oprávněním k obchodní činnosti(dle živnostenského zákona).

*občané, prodávající rostlinné a živočišné výrobky z vlastní drobné zemědělské výroby, včetně sběrem získaných lesních plodin, s patřičným oprávněním.

 

2. Organizace průběhu trhu.

Průběh trhu řídí zaměstnanci firmy: Technické služby města Poděbrad s.r.o. IČO: 25798278. Zaměstnanci vydávají pokyny k umísťování stánků na prodejní ploše, kontrolují oprávnění k prodeji, vybírají stanovené poplatky a vydávají potvrzení na zúčtovatelném tiskopisu. V případě nedodržení jejich pokynů je zaměstnanec oprávněn prodejce na trh nepřipustit, nebo jej z trhu vykázat.

 

3. Podmínky prodeje.

a) Prodejci, prodávající potravinářské a zemědělské výrobky(poživatiny), musí mít oprávnění udělené orgánem hygienické, případně veterinární služby, všechny osoby ve stánku musí mít zdravotní průkaz. Prodej výrobků podléhajících zkáze ve stáncích, které nemají zajištěno chlazení, je v době od 31.3. do 30.10.zakázán.

 

b) Prodejní stánek musí být viditelně označen jménem - názvem a plnou adresou prodávajícího - firmy. Stánek musí být čistý, nepotrhaný, nepoškozený.

 

c) Prodávané zboží musí být viditelně označeno cenovkami(ceníkem).

 

d) Prodávající je povinen po celou dobu prodeje udržovat čistotu a pořádek a po skončení prodeje prostor ihned uklidit. Parkování aut není v prostoru tržnice povoleno.

 

e) Při kontrole je prodávající povinen prokázat se:

 

* oprávněním k obchodní činnosti

* potvrzením o zaplacení místního poplatku

* dokladem o způsobu nabytí zboží

* příslušnými doklady podle druhu prodeje, např. posudek hygienické služby, zdravotní průkaz apod.

 

f) Na trhu je zakázáno prodávat:

živá zvířata, syrové maso a vnitřnosti, kachní a husí vejce, čerstvé mlékárensky nezpracované mléko, tiskoviny a předměty erotického zaměření, omamné látky, věci propagující rasismus, fašismus, zbraně, střelivo a pyrotechniku.

 

g) Poplatek vybírá určený zaměstnanec firmou Technických služeb města
Poděbrad s.r.o.

 

h) Každý prodejce je povinen dodržovat své prodejní místo po celý den trhu v čistotě a po skončení trhu toto místo řádně uklidit.

 

ch) Zákaz parkování na chodníku a přejíždění chodníku vozidlem který se nachází podél tržnice v ulici Družstevní

 

 

4. Závěrečná ustanovení.

V případě porušování těchto podmínek, nebo jiného narušování průběhu trhu bude prodejce z trhu vykázán bez náhrady. Tímto není dotčen jiný postih podle příslušných právních předpisů.

 

Vydáno dne 30.1. 2012.

Technické služby města Poděbrad s.r.o.

Kozinova 1/II, 290 01 Poděbrady

IČO: 25798278

Pořadatel trhu

 

Odpovědná osoba: Radek Špinar mob: 734 579 359

 

(c) Technické služby města Poděbrad s.r.o., 2018