XXXXLogo SKS 25 let

 

XXXXXXJsme členy

Sdružení komunálních

XXXXXXslužeb

Rozšíření nabídky služeb v odpadovém hospodářství pro podnikající subjekty

Vzhledem k blížícímu se termínu uzavření starého sběrného dvora a nemožnosti právnických a podnikajících fyzických osob předávat odpady na nový sběrný dvůr připravili Technické služby města Poděbrad s.r.o. nabídku rozšíření služeb o svoz vytříděných odpadů pro tyto zákazníky. Nabídka je zveřejněna na stránkách https://tsmp.cz/ .

Zájemci o svoz vytříděných odpadů se mohou obracet na Technické služby města Poděbrad s.r.o., úsek odpadového hospodářství.

 

Kontakty        - adresa - Technické služby města Poděbrad s.r.o., Kozinova 1/II,

xxxxxxxxxxxxxx290 01 Poděbrady

xxxxxxxxxxxxx- mail    - spinar@tsmp-podebrady.cz

xxxxxxxxxxxxx- tel.      - 734 579 359, 325 630 040

 

Bližší informace a formuláře příslušných objednávek naleznete www stránkách TSMP s.r.o

https://tsmp.cz/odpadove-hospodarstvi-v-podebradech/nabidky-sluzeb-pro-firmy-a-zivnostniky

 

11.1. 2019

 


 

 

Informace pro právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání předávající odpad na sběrný dvůr Poděbrady

 

Vážení spoluobčané,

Město Poděbrady získalo dotaci na výstavbu nového sběrného dvora. Dotační podmínky Operačního programu životního prostředí financovaného z Fondu soudržnosti Evropské Unie stanoví, že využívání nového sběrného dvora bude pouze občany města Poděbrad. Po dobu pětileté udržitelnosti dotace mohou nový sběrný dvůr využívat pouze občané města Poděbrady. Nově zprovozněný sběrný dvůr pro občany města Poděbrad bude otevřen od března 2019.

 

Na nový sběrný dvůr nemohou předávat odpady právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání.


Výjimku tvoří pouze zpětný odběr elektro zařízení (např. pračky, myčky, sporáky, drobné elektro, ledničky a mrazáky, světelné zdroje včetně svítidel s obsahem rtuti, které musí být předané v kompletním stavu), které bude možno odevzdat na novém sběrném dvoře v souladu s podmínkami organizací zajišťujících zpětný odběr s výjimkou elektro zařízení průmyslového charakteru.

Provoz stávajícího sběrného dvora v areálu Technických služeb města Poděbrad s.r.o. bude ukončen 28.2. 2019.


Technické služby města Poděbrad s.r.o. budou dále nabízet možnost objednání velkoobjemových kontejnerů, svoz směsného komunálního odpadu a tříděného odpadu.

 

Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání mohou předávat odpady např. v těchto okolních zařízeních:

  • Skládka, kompostárna a sběrný dvůr v Radimi – lze předávat tříděný odpad, biologicky rozložitelný odpad (větve, tráva), nebezpečný odpad, ostatní druhy odpadů např. směsný komunální odpad, objemný odpad, dřevo apod. Není zde povoleno předávat stavební suť.
  • Řízená skládka Benátky nad Jizerou - lze předávat tříděný odpad, biologicky rozložitelný odpad (větve, tráva), nebezpečný odpad včetně odpadu obsahujícího azbest, ostatní druhy odpadů např. směsný komunální odpad, objemný odpad, dřevo, suť apod.
  • Kompostárna Hořátev – lze předávat zeminu, biologicky rozložitelný odpad (větve, tráva).
  • Křečkov – po předchozí domluvě lze předávat pouze stavební suť.
  • Recyklační středisko Šumbor spol. s r.o. u Netřebic – lze předávat pouze stavební suť.
  • Autovrakoviště – autodíly, autovraky.
  • Lékárny - Léky a rtuťové teploměry

Děkujeme za pochopení a za dosavadní spolupráci.


TSMP s.r.o., 21.12. 2018 

(c) Technické služby města Poděbrad s.r.o., 2019