XXXXLogo SKS 25 let

 

XXXXXXJsme členy

Sdružení komunálních

XXXXXXslužeb

 

 

 

Společnost Technické služby města Poděbrad s.r.o. zajišťuje úklid městských komunikací, chodníků a cyklostezek na základě Rámcové smlouvy uzavřené s městem Poděbrady. Úklid je prováděn dle vypracovaného úklidového plánu, který byl vytvořen s ohledem na požadavky a potřeby lázeňského města. V tomto plánu je město spolu s přilehlými městskými částmi rozděleno do několika lokalit. Prioritou je zajištění čistoty v centrální části města, pro kterou je tedy zajištěna vyšší četnost úklidu – 1x týdně. Stejná frekvence strojního čištění připadá na místní cyklostezky. Páteřní komunikace jsou čištěny  min. 2x měsíčně. Na vedlejších komunikacích a převážné části města je úklid provázen 1 - 2x měsíčně. Přilehlé části jako Kluk, Polabec, Přední Lhota a Velké Zboží jsou čištěny 3x ročně.

Úklid zabezpečují komunální zametací vozy CITY CAT 5000, RAVO a HOLDER. Vozidla CITY CAT 500 a RAVO jsou vozy střední třídy, která se pro svou velikost využívají k zajištění úklidu městských komunikací a cyklostezek. Menší vozidlo HOLDER zajišťuje čistotu chodníků. Na úklid míst v centrální střední části města, které jsou pro výše uvedené stroje nepřístupné - Husova (od Na Valech po Náměstí Jiřího), Havlíčkova, Turinského, Komenského, Riegrovo náměstí, Náměstí 5. května, je používán bezhlučný bateriový stroj GLUTTON. V ostatních lokalitách nedostupných uvedenou komunální technikou je prováděn ruční úklid, který provádí určení pracovníci.
Čištění města je rozplánováno na období duben až říjen. Úklid jednotlivých lokalit může být v závislosti na aktuálním znečištění, daných klimatických podmínkách nebo jiných požadavcích města (aktuální akce města, apod.) operativně měněn.

V měsících listopad až březen zajišťuje společnost Technické služby města Poděbrad s.r.o. zimní posypovou službu, která se řídí Plánem údržby místních komunikací pro příslušné zimní období.

Čištění komunikací je prováděno pouze na místních komunikacích a cyklostezkách.

Údržbu ulic spadajích pod Krajskou správu a údržbu silnic TSMP s.r.o.  nezajišťuje. Jedná se o ulice Bílkova, Pražská, Palackého, Husova, Jana Opletala, Revoluční, Mánesova a Koutecká.

Úklidový plán města Poděbrady

 

Společnost Technické služby města Poděbrad s.r.o. zajišťuje úklid městských komunikací, chodníků a cyklostezek na základě Rámcové smlouvy uzavřené s městem Poděbrady. Úklid je prováděn dle vypracovaného úklidového plánu, který byl vytvořen s ohledem na požadavky a potřeby lázeňského města. V tomto plánu je město spolu s přilehlými městskými částmi rozděleno do několika lokalit. Prioritou je zajištění čistoty v centrální části města, pro kterou je tedy zajištěna vyšší četnost úklidu – 1x týdně. Stejná frekvence strojního čištění připadá na místní cyklostezky. Páteřní komunikace jsou čištěny  min. 2x měsíčně. Na vedlejších komunikacích a převážné části města je úklid provázen 1x měsíčně. Přilehlé části jako Kluk, Polabec, Přední Lhota a Velké Zboží jsou čištěny 3x ročně.


Úklid zabezpečují komunální zametací vozy CITY CAT 5000, RAVO a HOLDER. Vozidla CITY CAT 500 a RAVO jsou vozy střední třídy, která se pro svou velikost využívají k zajištění úklidu městských komunikací a cyklostezek. Menší vozidlo HOLDER zajišťuje čistotu chodníků. Na úklid míst v centrální střední části města, které jsou pro výše uvedené stroje nepřístupné - Husova (od Na Valech po Náměstí Jiřího), Havlíčkova, Turinského, Komenského, Riegrovo náměstí, Náměstí 5. května, je používán bezhlučný bateriový stroj GLUTTON. V ostatních lokalitách nedostupných uvedenou komunální technikou je prováděn ruční úklid, který provádí určení pracovníci. Čištění města je rozplánováno na období duben až říjen. Úklid jednotlivých lokalit může být v závislosti na aktuálním znečištění, daných klimatických podmínkách nebo jiných požadavcích města (aktuální akce města, apod.) operativně měněn.


V měsících listopad až březen zajišťuje společnost Technické služby města Poděbrad s.r.o. zimní posypovou službu, která se řídí Plánem údržby místních komunikací pro příslušné zimní období.

 

Čištění komunikací je prováděno pouze na místních komunikacích a cyklostezkách.


Údržbu ulic spadajících pod Krajskou správu a údržbu silnic TSMP s.r.o.  nezajišťuje. Jedná se o ulice Bílkova, Pražská, Palackého, Husova, Jana Opletala, Revoluční, Mánesova a Koutecká.

*Výjimku tvoří část ulice Pražská (úsek od ul. U Jízdárny k náměstí), část ulice Husova (úsek od ul. Na Valech k náměstí) a část ulice Palackého (úsek od ul. Na Kopečku po náměstí).

 

 

 

 

 

Strojní čištění  města:1. duben - 30. listopad
četnost úklidu městská část předpokládaný den úklidu
1x týdně střed města pátek
cyklostezky čtvrtek
min. 2x za měsíc hlavní komunikace středa
1x za měsíc západní část města pondělí, úterý
severní část města
východní část města
jižní část města
3x za rok
v dubnu, červenci a listopadu
Polabec + Přední Lhota úterý
Velké Zboží
Kluk
Koutecká čtvrť

 

(c) Technické služby města Poděbrad s.r.o., 2019