• aktuality
 • veřejné zakázky
 • odpadové hospodářství v Poděbradech
 • čištění chodníků a komunikací
 • doprava vody
 • dětská hřiště
 • práce s výškovou plošinou
 • údržba a opravy komunikací, SILKOT
 • zemní práce
 • doprava materiálu
 • parkoviště po zámkem
 •  
 •  
 •  

XXXXLogo SKS 25 let

 

XXXXXXJsme členy

Sdružení komunálních

XXXXXXslužeb

Představení společnosti

 

Představení společnosti

1.    Historie  společnosti

Technické služby města Poděbrad byly zřízeny usnesením pléna Městského NV v Poděbradech ke dni 1.1. 1963 jako rozpočtová organizace pro veřejně prospěšné služby.  V roce 1993 byl uskutečněn převod společnosti z rozpočtové na příspěvkovou organizaci. Následně v roce 1999 rozhodnutím městského zastupitelstva došlo k transformaci z příspěvkové organizace na společnost s ručením omezeným s názvem Technické služby města Poděbrad s.r.o (dále jen "TSMP").

Přechodem z příspěvkové organizace na obchodní společnost se nezměnila rámcová struktura a činnosti neztratily účel, pro který byla organizace původně založena. Základním posláním TSMP bylo a je poskytování služeb obyvatelům města Poděbrady vedoucí k neustálému zlepšování životního prostředí obyvatel, udržování čistoty, vzhledu a úpravy veřejné zeleně, poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady a jejich separace, opravy komunikací, správa veřejného osvětlení a mnohé další.

 

2.    Provoz a technické vybavení

K plnění úkolů byl městem Poděbrady za úhradu pronajat areál v ulici Kozinova zahrnující dílny, garáže, sklady, šatny, mycí rampu, manipulační plochy a administrativní budovu. Dále mají TSMP v pronájmu a provozují areál Jezera Poděbrady a parkoviště „U Zámku“.

Ostatní majetek jako jsou popelové vozy, nosiče kontejnerů, kontejnery, stroje a zařízení na čištění a opravy komunikací a ostatní technika byly pořízeny a jsou doplňovány TSMP z vlastních zdrojů.

 

3.    Náplň činnosti

Mezi hlavní předměty podnikání, které mají TSMP zapsány v Obchodním rejstříku patří:  úklidové a čistící práce ruční i pomocí mechanismů, podnikání v oblasti nakládání s  odpady, zednické a dlaždičské práce, pronájem nebytových prostor, pronájem motorových zařízení a montážních plošin, zemní práce ruční i pomocí mechanismů, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, silniční motorová doprava osobní i nákladní, těžba dřeva, využívání přírodních léčivých zdrojů minerální vody v Poděbradech a další.

Pro zajištění činností zaměstnává společnost v průměru 50 pracovníků.

 

4.    Organizační struktura

Veškeré činnosti jsou rozděleny do následujících organizačních úseků:

 • zeleň, čištění města, hřbitovy,
 • odpady, sběrný dvůr, trhy,
 • dílny, veřejné osvětlení, komunikace, dětská hřiště, Silkot,
 • správa majetku, ekonomika a administrativa,
 • sport a rekreace- Jezero.

 

5.    Společnost

Firma byla zapsána 20. 9. 1999 v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 71226, IČ 25798278, DIČ CZ25798278. 100% vlastníkem společnosti je město Poděbrady.

 

Sídlo společností je Kozinova ul. 1/II, 290 01 Poděbrady.

 

V čele TSMP s.r.o. stojí jednatel, který řídí veškerou činnost organizace a jedná jejím jménem. Jednatelem společnosti je od 16. 4. 2019 Ing. Michal Pavlas.

 

(c) Technické služby města Poděbrad s.r.o., 2019