Odpadové hospodářství

 

 

!!! Důležitá informace !!!

PROSÍME VĚNUJTE ZVÝŠENOU POZORNOST NÁSLEDUJÍCÍMU SDĚLENÍ :

Technické služby města Poděbrad s.r.o.,

si dovolují touto formou upozornit  své obchodní partnery  a obyvatelstvo města Poděbrady,

že od  1. dubna  2021 NEBUDOU SVÁŽENY NEOZNAČENÉ odpadové nádoby na směsný komunální odpad.

Musí být vylepena platná svozová známka pro rok 2021.

Známky pro obyvatelstvo jsou k vyzvednutí na pokladnách Městského úřadu Poděbrady v budovách Radnice a Pentagonu. Známky pro podnikatelské subjekty jsou k vyzvednutí na pokladně v  sídle Technických služeb města Poděbrad s.r.o.,  v ulici Kozinova 1/II.

Prosíme všechny zúčastněné o včasné zajištění a výlep svozových známek na nádoby pro bezproblémové provádění svozů. Zároveň prosíme o odstranění známek z minulých let kvůli zpřehlednění označení.

 

Děkujeme za pochopení a těšíme se na další spolupráci

 

Popelářský vůz

 

 

 

Technické služby města Poděbrad zajišťují tyto činnosti v odpadovém hospodářství


Provoz sběrného dvoru v Kozinově ulici

Sběrný dvůr ve kterém mohou občané Poděbrad zdarma odevzdat vytříděný a zbytkový odpad. Ve sběrném dvoře lze odevzdat také nebezpečné odpady a použité elektrické spotřebiče v rámci zpětného odběru elektrozařízení.

Služba zpětného odběru elektrozařízení platí pro občany z celé ČR a je zdarma.

 

ODBĚR VĚTŠÍHO MNOŽSTVÍ ODPADU  NEBO ELEKTROZAŘÍZENÍ JE MOŽNÝ POUZE

PO PŘEDCHOZÍ DOHODĚ S VEDOUCÍM PROVOZU

 

Svoz separovaného odpadu

  • svoz plastu, papíru, bílého a barevného skla v kontejnerech 1100 / 1500 l z veřejných míst v Poděbradech a jeho přilehlých částech
  • svoz tříděných odpadů v dalších přilehlých obcích
  • svoz tříděných odpadů pro firmy

 

Svoz bioodpadů

  • svoz bioodpadů z nádob 240 l pro obce a firmy


Svoz směsného komunálního odpadu

  • svozy komunálního odpadu z nádob 110, 120, 240 a 1100 l pro obce a firmy

 

Přistavování velkoobjemových kontejnerů

  • velkoobjemové kontejnery o objemu 3, 5 a 7 m3 (určeno především pro převozy těžkých odpadů a materiálů)
  • velkoobjemové kontejnery o objemu 10, 15 a 20 m3 (určeno pro objemné odpady)
  • odvoz ostatních odpadů pro občany a firmy (objemný odpad, stavební odpady, odpady z živnostenských činností atd).
  • odvoz odpadů a materiálů z kontejnerů vlastněných zákazníkem

Dopravu písku a kameniva ve velkoobjemových kontejnerech

  • jedná se zejména o dopravu písku a kameniva

 

Odstraňování černých skládek

Mobilní svoz nebezpečných odpadů

Pro město Poděbrady rovněž zajišťujeme mobilní svoz odpadů z 11 různých stanovišť na jeho území , provozovaných podle pevného časového rozvrhu, dvakrát ročně mobilní svoz nebezpečných odpadů.

 

Výsyp odpadkových košů

Zajištění vyprazdňování odpadkových košů a jejich údržby pro město Poděbrady.

Poskytování mobilních stojanů na odpadové pytle o velikosti 120 l a odvoz odpadů z kulturních a společenských akcí pořádaných městem Poděbrady nebo soukromými subjekty.

 

(c) Technické služby města Poděbrad s.r.o., 2019