Naše služby pro obchodní společnosti a živnostníky

Povinnosti, jak nakládat s odpady, ukládá právnickým a fyzický osobám oprávněných k podnikání zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech. Týká se to mimo jiné i třídění odpadů a následného předání do zařízení určeného k nakládání s odpady.

 

 

Pro Vaše potřeby nabízíme a zajišťujeme tyto služby v odpadovém hospodářství:

 • prodej sběrných nádob na odpady,
 • sběr, svoz a likvidaci komunálního odpadu (speciální vozidla pro svoz nádob o objemu 110 l, 120 l, 240 l a střední kontejnery 1100 l černé barvy),
 • sběr, svoz a předání k využití separovaného odpadu (ze separačních nádob o objemu 120 a 240l  a kontejnerů 1100 l v barvě podle druhu odpadu: modrá – papír, žlutá – plast a tetrapak),
 • sběr, svoz a předání k využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO, ze separačních nádob hnědé barvy o objemu 240 l),

xxNádoby je třeba v den svozu přistavit k příjezdové komunikaci.

 • přistavování velkoobjemových kontejnerů k odvozu sutí, biologického nebo objemného odpadu o objemu 3,5 m3 - 20 m3 dle požadavků zákazníka a druhu předávaných odpadů.

xxSlužba zahrnuje přistavení, transport a odstranění resp. předání odpadů k likvidaci či k jejich dalšímu využití. xxSlužbu lze využít zejména pro jednorázové svozy většího množství odpadu např. při bouracích pracích, xxvyklízení domů, údržby zahrad apod.

 

Formuláře objednávek ke stažení:

   

  Veškeré potřebné informace Vám poskytnou zaměstnanci naší společnosti na telefonních číslech:

  xxxxxxxxx- 734 579 359

  xxxxxxxxx- 325 630 040

  nebo nám napište na mail:

  xxxxxxxxx- spinar@tsmp-podebrady.cz

   

  Objednávky lze uzavřít v pracovní dny od 7:00 do 11:00 a od 12:30 do 14.00 hodin na adrese provozovny, Kozinova 1/II, 290 01 Poděbrady.

   

  Při sjednání objednávky je nutno předložit tyto Vaše dokumenty:

  xxxxxxxxx- plátci DPH osvědčení o registraci,

  xxxxxxxxx- údaje o bankovním spojení,

  xxxxxxxxx- informace o kontaktních osobách včetně telefonického spojení,

  xxxxxxxxx- IČP (identifikační číslo provozovny).

  xxxxxxxxxxJe požadováno od původců odpadů na základě novelizované vyhlášky xxxxxxxxxxč. 541/2020 Sb. Toto číslo je přidělováno živnostenským úřadem. Najít ho xxxxxxxxxxlze na webových stránkách www.rzp.cz (vybrat vyhledávání/zadat Vaše IČO, xxxxxxxxxxkliknout na vyhledat a kliknout na údaje bez historie). V případě, že xxxxxxxxxxmáte více provozoven, je třeba uvádět IČP ke každé provozovně. Nebylo-li xxxxxxxxxxVaší provozovně toto číslo přiděleno, je nutné si jej stanovit a používat ho xxxxxxxxxxpři každém nakládání s Vašimi odpady.

   

  Platba za služby

  Svoz komunálních odpadů, vytříděných komunálních odpadů a bioodpadů se hradí předem na příslušný kalendářní rok (faktura bude zaslána po obdržení objednávky).

  Před přistavením velkoobjemových kontejnerů je třeba složit zálohu na účet TSMP s.r.o., nebo v pokladně společnosti v dohodnuté výši, která Vám bude sdělena při potvrzení objednávky.

   

  Platby a zálohy lze hradit:

  • na bankovní účet TSMP s.r.o., vedený u KB a.s., č.ú.: 27-5140690237/0100
  • nebo po na pokladně společnosti

  V pracovní dny od 7:00 do 11:00 a od 12:30 do 14.00 hodin na adrese provozovny, Kozinova 1/II, 290 01 Poděbrady.

   

  TSMP s.r.o., 11. 1. 2019

   

  (c) Technické služby města Poděbrad s.r.o., 2019