Informace k provozu odpadového hospodářství

 

 

Informace občanům k poplatku za komunální odpad

  1. Plátce poplatku uhradí poplatek v roce 2019 buď jednorázově, anebo ve dvou splátkách v termínech

-          do 28.2.2019 (za období od 1.1.-30.6. 2019)

-          do 15.7.2019 (za období od 1.7. - 31.12.2019)

Výše poplatku zůstává stejná jako v roce 2018.

 

Svoz směsného komunálního odpadu a bioodpadů

Popelnice označené nálepkou pro rok 2018 budou pravidelně vyváženy do 28.2.2019. Do tohoto termínu označí plátce poplatku za komunální odpad svoji popelnici evidenční nálepkou (známkou)  pro rok 2019. Od 1.3.2019 nebudou popelnice bez označení vyváženy. Známku obdrží plátce na pokladnách městského úřadu.

 

Svozy nádob na SKO (popelnic) a nádob na bioodpad z compostainerů (hnědá nádoba 240 l) budou v roce 2019 prováděny dle harmonogramu i ve dnech státních svátků.

V roce 2019 nebude odvážen odpad umístěný volně nebo v pytlích vedle popelnic. V případě většího množství odpadů je možné umístit odpad vedle popelnice pouze do pytle označeného známkou svozové firmy. Pytle je možné koupit v Technických službách města Poděbrad s.r.o., Kozinova 1/II, 290 01 Poděbrady.

 

Nebezpečné odpady

V roce 2019 bude mobilní svoz nebezpečných odpadů provedeny 16. března a 14. září 2019 - časový harmonogram jednotlivých dnů bude upřesněn na informačních vývěskách městského úřadu a městským rozhlasem.

 

Pořízení odpadových nádob - občané

Občané si mohou zakoupit nové nádoby na odpady v provozovně Technických služeb města Poděbrad s.r.o. Platební spoluúčast při pořízení nové sběrné nádoby je 60% její ceny, 40% hradí město Poděbrady.

Nová sběrná nádoba se vydává ve sběrném dvoře provozovaném společností Technické služby města Poděbrad s.r.o., Kozinova 1/II, 290 01 Poděbrady po předložení dokladu o zaplacení poplatku za komunální odpad v příslušném roce. Výměnu poškozené sběrné nádoby je možné s příspěvkem města Poděbrady provést jedenkrát za 5 let.

 

 

Kontaktní místa:

MěÚ Poděbrady, odbor finanční

- informace o platbách za odpady, způsobech, termínech, hlášení změn počtu poplatníků

telefon: 325 600 228

E-mail:platba.odpady@mesto-podebrady.cz

 

 

Městský úřad Poděbrady, odbor správy a majetku, oddělení technické správy

- informace o nakládání s odpady ve městě, vyhláškách, jejich změnách

telefon: 325 600 282

E-mail: bockova@mesto-podebrady.cz

 

Technické služby města Poděbrad s.r.o.

– informace o svozech popelnic, nákupu nádob a pytlů na odpady,

telefon: 325 630 040

E-mail: spinar@tsmp-podebrady.cz

 

 

Podrobné informace o nakládání s odpady v Poděbradech najdete také na internetových stránkách města

www.mesto-podebrady.cz a to v části pro občany města, kam s odpady.

 

(c) Technické služby města Poděbrad s.r.o., 2019