Informace k provozu odpadového hospodářství

 

 

Informace občanům k poplatku za komunální odpad

  1. Plátce poplatku uhradí poplatek v roce 2021 buď jednorázově, anebo ve dvou splátkách v termínech

-          do 28.2.2021 (za období od 1.1.-30.6. 2021)

-          do 15.7.2021 (za období od 1.7. - 31.12.2021)

Výše poplatku zůstává stejná jako v roce 2018.

 

Svoz směsného komunálního odpadu a bioodpadů

Popelnice označené nálepkou pro rok 2020 budou pravidelně vyváženy do 28.2.2021. Do tohoto termínu označí plátce poplatku za komunální odpad svoji popelnici evidenční nálepkou (známkou)  pro rok 2021. Od 1.3.2021 nebudou popelnice bez označení vyváženy. Známku obdrží plátce na pokladnách městského úřadu.

 

Svozy nádob na SKO (popelnic) a nádob na bioodpad z compostainerů (hnědá nádoba 240 l) budou v roce 2021 prováděny dle harmonogramu i ve dnech státních svátků.

 

Nebezpečné odpady

V roce 2021 bude mobilní svoz nebezpečných odpadů provedeny 15. března a 2. října 2021 - časový harmonogram jednotlivých dnů bude upřesněn na informačních vývěskách městského úřadu a městským rozhlasem.

 

Kontaktní místa:

MěÚ Poděbrady, odbor finanční

- informace o platbách za odpady, způsobech, termínech, hlášení změn počtu poplatníků

telefon: 325 600 228

E-mail:platba.odpady@mesto-podebrady.cz

 

 

Městský úřad Poděbrady, odbor správy a majetku, oddělení technické správy

- informace o nakládání s odpady ve městě, vyhláškách, jejich změnách

telefon: 325 600 282

E-mail: bockova@mesto-podebrady.cz

 

Technické služby města Poděbrad s.r.o.

– informace o svozech popelnic, nákupu nádob a pytlů na odpady,

telefon: 325 630 040

E-mail: spinar@tsmp-podebrady.cz

 

 

Podrobné informace o nakládání s odpady v Poděbradech najdete také na internetových stránkách města

www.mesto-podebrady.cz a to v části pro občany města, kam s odpady.

 

(c) Technické služby města Poděbrad s.r.o., 2019