Informace o odpadovém hospodářství

 

Nebezpečné odpady

V roce 2023 bude mobilní svoz nebezpečných odpadů provedeny 22. dubna a 14. října 2023 - časový harmonogram jednotlivých dnů bude upřesněn na informačních vývěskách městského úřadu a městským rozhlasem.

 

Kontaktní místa:

MěÚ Poděbrady, odbor finanční

- informace o platbách za odpady, způsobech, termínech, hlášení změn počtu poplatníků

telefon: 325 600 228

E-mail:platba.odpady@mesto-podebrady.cz

 

Městský úřad Poděbrady, odbor správy a majetku, oddělení technické správy

- informace o nakládání s odpady ve městě, vyhláškách, jejich změnách

telefon: 325 600 282

E-mail: bockova@mesto-podebrady.cz

 

Technické služby města Poděbrad s.r.o.

– informace o svozech popelnic, nákupu nádob

telefon: 325 630 040

E-mail: spinar@tsmp-podebrady.cz

 

 

Podrobné informace o nakládání s odpady v Poděbradech najdete také na internetových stránkách města

www.mesto-podebrady.cz a to v části pro občany města, kam s odpady.

 

(c) Technické služby města Poděbrad s.r.o., 2019