• aktuality
 • veřejné zakázky
 • odpadové hospodářství v Poděbradech
 • čištění chodníků a komunikací
 • doprava vody
 • dětská hřiště
 • práce s výškovou plošinou
 • údržba a opravy komunikací, SILKOT
 • zemní práce
 • doprava materiálu
 • parkoviště po zámkem
 •  
 •  
 •  

XXXXLogo SKS 25 let

 

XXXXXXJsme členy

Sdružení komunálních

XXXXXXslužeb

Opravy komunikací

 

SILKOT - opravy komunikací

 

Technické služby města Poděbrad s.r.o., vám nabízejí opravy asfaltových povrchů strojem Silkot 70 - 80, kterým se provádí následující postup:

•    Výtluk a jeho okolí se nahřeje sálavým teplem ze zadního nahřívacího čela.
•    Po nahřání posádka ocelovými hráběmi rozruší nahřátou plochu
•    Přidá recyklát nahřátý ve speciálním izolovaném ohřívacím zásobníku na 150 - 160°C, který je součástí stroje.
•    Následuje dokonalé zhutnění vibračním válcem.
•    Zhutněné místo se zalije asfaltovou emulzí, která se následně posype lomovým prachem, z této kombinace vznikne ochranný povrch proti mechanickému poškození a povětrnostním vlivům.
•    Opravované místo je možno pojíždět za 10-15minut.

 

VÝHODY NAŠÍ TECHNOLOGIE:
1.    Velkou výhodou této technologie je využití odpadu z frézování asfaltových vozovek - recyklátů. V izolovaném ohřívacím zásobníku se recyklát nahřívá na teplotu 150 - 160°C, aniž by se starý asfalt spálil a tím znehodnotil. Takto nahřátý recyklát se v naší technologii znovu využívá a je přibližně ve stejné kvalitě jako živice opravované vozovky.
2.    Technologie se úspěšně může provádět také v zimním období za mrazivého počasí do -10°C (pod tuto teplotu se náklady na opravu enormně zvyšují).
3.    Obsluha stroje a provádění opravy je jednoduché.
4.    Stroj obsluhují pouze dva zaškolení pracovníci.
5.    Opravené místo dále nepraská.
6.    Použitím recyklátu likvidujeme problematický odpad.
Technologie, kterou používá stroj SILKOT 70 - 80, zajišťuje zcela nový způsob opravy asfaltových vozovek, který dává opravené vozovce nové užitné parametry.

 

SILKOT - opravy komunikací

 

(c) Technické služby města Poděbrad s.r.o., 2019