STANOVIŠTĚ KONTEJNERŮ

NA VYTŘÍDĚNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD:


Na tříděný odpad je k 1.1.2024 v Poděbradech určeno 59 volně přístupných stanovišť rozmístěných po celém území města (barevné a bílé sklo, papír, plasty a tetrapack)

  • Plasty, tetrapack a papír se odváží 2x týdně vždy v úterý a v pátek.
  • Sklo je odváženo 1 - 2 x za měsíc podle naplněnosti.
  • Kovy jsou odváženy 1 - 2 x měsíčně podle naplněnosti.

Stanoviště


papír

ks

plasty

ks

bar. sklo bílé sklo bio celkem
ks ks ks ks
1.  Poděbradská, před hasičskou zbrojnicí
2 2 1 1 6
2.  Spojovací, Polabec před č.p. 44 2 3 1 1 7
3.  Průběžná, Přední Lhota před č.p.105 2 2
1 1 6

4.  Kolínská, Kluk naproti č.p. 92 u

hřbitova

3 2 1 1 7
5.  Kolínská, Kluk před č.p. 152 1 2 1 1 5
6.  Boučkova naproti č.p. 158 2 2 1 1 6
7.  Pionýrů naproti č.p. 51 2 2 1 1 6
8.  Ve škole Václava Havla
1 1 1 3
9.  Na hrázi před  č.p. 1280 2 2 1 1 1 7

10. Na křižovatce ulic Na Obci a Karla

Starého

2 2 1 1 6
11. Hrázka, Kluk, u druhé křižovatky
2 2 1 1 1 7
12. Náměstí 5. května 2 1 1 1 5
13. Palachova naproti MŠ 4 4
1 1 10
14. Mánesova před č.p. 451 2 2 1 1 6
15. Na křižovatce ulic Koutecká a Příčná 2 2 1 1 6
16. Družstevní, za Obchodním domem Jiří 2 2 1 1 6
17. Karla Hampla před č.p. 1115 3 3 1 1 8
18. Moučná před č.p. 1328 2 2 1 1 1 7
19. Východní naproti č.p. 1109 1 2 1 1 5
20. Ovocná naproti č.p. 1218 3 3 1 1 8
21. Jižní, u garáže č. 9 2 2 1 1 6
22. Želivského před č.p. 1332 2 2 1 1 6
23. Na křižovatce ulic V Aleji a Kunštátská 3 3 1 1 8
24. Pionýrů před ZŠ T.G.M.
1 2 1 1 5
25. Jeronýmova před č.p.1349 1 1 2
26. Lidická před VŠ kolejema 3 3 1 1 8
27. Na Hrázi před Ekogymnáziem 1 1 1 * 3
28. Sklářská před č.p. 1062 2 1 1 1 5

29. Studentská u Gymnázia Jiřího z

Poděbrad

1 1 2

30. Dr. Kryšpína u Střední zemědělské

školy

1 1 2
31. Velké Zboží- směrem na Křečkov
1 1 1 1 4
32. Ostende, u zimního stadionu 1 1 1 1 4
33. Mánesova "U Kaštanu" 4 4 1 1 10
34. Na Skupici "U lávky" 1 1
35. Čechova
2 2 1 1 6
36. Čechova uvnitř sídliště
1 1 2
37. Za Nádražím „Ovozel“ 2 2 1 1 1 7
38. Dvořákova ulice u "Loudy"
1 1 1 3
39. K Labi, Velké Zboží 1 1 1 1 4
40. Tyršova, před Luxorem 1 1 2
41. ZŠ TGM Žižkov
1 1

1 3
42. Kozinova, naproti sběrnému dvoru 2 2 1 1 6
43. Hakenova, bytový dům Amadeus 1 1 2
44. Poděbradské jezero 1 1 1 3
45. Fotbalový stadion na Jiskře 1 1 1 1 4
46. Náměstí T.G. Masaryka - pentagon 1 1 1 3
47. Na Zámostí 1 1 1 1 4
48. MŠ ulice Žižkova 1

1

 

49. ZŠ T.G.M. 1 1 2
50. Truhlářská, u železniční tratě 1 1 1 1 4
Celkem město 83 84 37 35 10 249

 

* Pozn.: kontejner je umístěn u vjezdu na fotbalový stadion "Jiskra"

 

Stanoviště - podzemní kontejnery v ks papír plasty bar. sklo bílé sklo celkem
51. Parkoviště Savoy 1 1 0,5 0,5 3
součást stan. 34. Na Skupici "U lávky" 1 1 0,5 0,5 3
Celkem město 2 2 1 1 6

 

(c) Technické služby města Poděbrad s.r.o., 2019