STANOVIŠTĚ KONTEJNERŮ

NA VYTŘÍDĚNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD:


Na tříděný odpad je k 1.1.2021 v Poděbradech určeno 59 volně přístupných stanovišť rozmístěných po celém území města (barevné a bílé sklo, papír, plasty a tetrapack)

  • Plasty, tetrapack a papír se odváží 2x týdně vždy v úterý a v pátek
  • barevné sklo je odváženo 2x za měsíc ( v případě naplněnosti nad 60% objemů nádob)
  • bílé sklo je odváženo 2x za měsíc ( v případě naplněnosti nad 60% objemů nádob)
  • bioodpad (zvony 1.500 l) duben - říjen 1x týdně, listopad - březen 1-2 x za měsíc (POZOR - nejedná se o bio nádoby - compostainery  o objemu 240 l umístěné u jednotlivých nemovitostí, kde svoz probíhá od dubna do listopadu dle harmonogramu).

Stanoviště


papír

ks

plasty

ks

bar. sklo bílé sklo bio celkem
ks ks ks ks
1.  Poděbradská, před hasičskou zbrojnicí
2 2 1 1 6
2.  Spojovací, Polabec před č.p. 44 2 3 1 1 7
3.  Průběžná, Přední Lhota před č.p.105 2 2
1 1 6

4.  Kolínská, Kluk naproti č.p. 92 u

hřbitova

3 2 1 1 7
5.  Kolínská, Kluk před č.p. 152 1 2 1 1 5
6.  Boučkova naproti č.p. 158 2 2 1 1 6
7.  Pionýrů naproti č.p. 51 2 2 1 1 6
8.  Ve škole Václava Havla
1 1 1 3
9.  Na hrázi před  č.p. 1280 2 2 1 1 1 7

10. Na křižovatce ulic Na Obci a Karla

Starého

2 2 1 1 6
11. Hrázka, Kluk, u druhé křižovatky
2 2 1 1 1 7
12. Náměstí 5. května 2 1 1 1 5
13. Palachova naproti MŠ 4 4
1 1 10
14. Mánesova před č.p. 451 2 2 1 1 6
15. Na křižovatce ulic Koutecká a Příčná 2 2 1 1 6
16. Družstevní, za Obchodním domem Jiří 2 2 1 1 6
17. Karla Hampla před č.p. 1115 3 3 1 1 8
18. Moučná před č.p. 1328 2 2 1 1 1 7
19. Východní naproti č.p. 1109 1 2 1 1 5
20. Ovocná naproti č.p. 1218 3 3 1 1 8
21. Jižní, u garáže č. 9 2 2 1 1 6
22. Želivského před č.p. 1332 2 2 1 1 6
23. Na křižovatce ulic V Aleji a Kunštátská 3 3 1 1 8
24. Pionýrů před ZŠ T.G.M.
1 2 1 1 5
25. Jeronýmova před č.p.1349 1 1 2
26. Lidická před VŠ kolejema 3 3 1 1 8
27. Na Hrázi před Ekogymnáziem 1 1 1 * 3
28. Sklářská před č.p. 1062 2 1 1 1 5

29. Studentská u Gymnázia Jiřího z

Poděbrad

1 1 2

30. Dr. Kryšpína u Střední zemědělské

školy

1 1 2
31. Velké Zboží- směrem na Křečkov
1 1 1 1 4
32. Ostende, u zimního stadionu 1 1 1 1 4
33. Mánesova "U Kaštanu" 4 4 1 1 10
34. Na Skupici "U lávky" 1 1
35. Čechova
2 2 1 1 6
36. Čechova uvnitř sídliště
1 1 2
37. Za Nádražím „Ovozel“ 2 2 1 1 1 7
38. Dvořákova ulice u "Loudy"
1 1 1 3
39. K Labi, Velké Zboží 1 1 1 1 4
40. Tyršova, před Luxorem 1 1 2
41. ZŠ TGM Žižkov
1 1

1 3
42. Kozinova, naproti sběrnému dvoru 2 2 1 1 6
43. Hakenova, bytový dům Amadeus 1 1 2
44. Poděbradské jezero 1 1 1 3
45. Fotbalový stadion na Jiskře 1 1 1 1 4
46. Náměstí T.G. Masaryka - pentagon 1 1 1 3
47. Na Zámostí 1 1 1 1 4
48. MŠ ulice Žižkova 1

1

 

49. ZŠ T.G.M. 1 1 2
50. Truhlářská, u železniční tratě 1 1 1 1 4
Celkem město 83 84 37 35 10 249

 

* Pozn.: kontejner je umístěn u vjezdu na fotbalový stadion "Jiskra"

 

Stanoviště - podzemní kontejnery v ks papír plasty bar. sklo bílé sklo celkem
51. Parkoviště Savoy 1 1 0,5 0,5 3
součást stan. 34. Na Skupici "U lávky" 1 1 0,5 0,5 3
Celkem město 2 2 1 1 6

 

(c) Technické služby města Poděbrad s.r.o., 2019