XXXXLogo SKS 25 let

 

XXXXXXJsme členy

Sdružení komunálních

XXXXXXslužeb

Ukončené veřejné zakázky

 1. Rekonstrukce tepelného hospodářství šaten a dílen

 

platnost: od 7. února 2017 do 27. února 2017


 

Pro zaslání Přílohy č. 1 - Projektové dokumentace zašlete žádost o zaslání na e-mail: brant@tsmp-podebrady.cz.

 

Děkujeme.

 

Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám


 

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek


 

Lhůta pro podání námitek k výsledkům veřejné zakázky malého rozsahu je stanovena do konce týdne, tj. do 17. 3. 2016. Po tomto datu bude vítězný uchazeč vyzván k součinnosti vedoucí k uzavření smlouvy o dílo.

 

TSMP s.r.o., 14. 3. 2017 

2. Revize veřejného osvětlení

 

platnost: od 28. června 2016 do 15. července 2016

 

Poptávkové řízení bylo zrušeno.

 

TSMP s.r.o., 21. 7. 2016

 

(c) Technické služby města Poděbrad s.r.o., 2019