XXXXLogo SKS 25 let

 

XXXXXXJsme členy

Sdružení komunálních

XXXXXXslužeb

Technické služby města Poděbrad s.r.o.

oznamují

občanům Poděbrad a přilehlých čtvrtí, že

dne 22. dubna 2023 proběhne


MOBILNÍ SVOZ


NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

 

Na níže uvedených stanovištích bude pro občany Poděbrad

 

v sobotu 22.4. 2023

organizován sběr  nebezpečného odpadu, například:

 

zbytky barev, motorové oleje a filtry, rozpouštědla, fridex, kyseliny, obaly od barev a spotřební chemie, části elektrospotřebičů a elektroodpad a jiné nebezpečné odpady z domácností.


Časový harmonogram:


Trasa I.

 

Přední Lhota, u kapličky

0815 – 0830hod

Polabec, stanoviště VOK v zatáčce

0840 – 0855hod

Kluk, stanoviště před bývalou hospodou,

0905 - 0920 hod

Mánesova-Husova, „U kaštanu“

0930 – 0945hod

U ČSAP s.r.o., roh ulic Chládkova a Boučkova

0955 – 1010hod

V. Zboží - „U hasičské zbrojnice“

 

Trasa II.

1020 – 1035hod

OVOCKO, ul. Ovocná

0815 - 0830 hod

Křižovatka Hraniční-Budovcova

0840 - 0855 hod

OVOZEL, ul. Za Nádražím

0905 - 0920 hod

U fotbalového stadionu “Na hrázi”

0930 – 0945 hod

Družstevní, vedle pneuservisu

0955 – 1010 hod

 

 

Doplňující informace k mobilnímu svozu nebezpečných odpadů dne 22. 4. 2023.

Součástí bude i svoz odpadů obsahujících azbest.

 

 

Fyzická osoba na území města Poděbrady, která požaduje zajištění likvidace odpadů obsahujících azbest podá písemnou žádost, případně žádost e-mailem do 19. 4. 2023 do 12:00 hodin.

 

Kontaktní osoba: Bočková Naděžda, oddělení technické správy města Poděbrady, Jiřího náměstí 20, 290 31 Poděbrady,

e-mail : bockova@mesto-podebrady.cz, informace na tel. č. 325 600 282.

 

Žádost bude obsahovat tyto údaje:

  • popis o jaký druh nebezpečného odpadu (např. azbestocementová krytina, atd.)
  • orientační počet nebo váhu (5 kusů, váha cca 15 kg).
  • z jakého objektu nebezpečný odpad pochází, tj. ulice, číslo popisné včetně popisu (např. odstranění plotu či střechy na kůlně)
  • žádost bude doložena fotodokumentací, odkud nebezpečný odpad pochází
  • azbest bude nově nakládán pouze na stanovišti „u fotbalového stadionu v ul. Na hrázi“ od 8,00 – 11,00 hodin
  • telefon případně e-mail na žadatele v případě potřeby doplnění žádosti

 

Žádost bude vyžadována z důvodů umožnění kontroly původu nebezpečného odpadu obsahujícího azbest a dále z důvodů, aby specializovaná firma byla kapacitně připravena na předpokládané množství nebezpečného odpadu. S vyplněním údajů do žádosti v případě potřeby při jejím podání pomůže žadateli příslušný referent.

Na základě žádostí bude vytvořen seznam, který bude předán oprávněné osobě, dle § 12 odst. 3, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, která zajišťuje mobilní svoz nebezpečných odpadů na území obce Poděbrady.

Mobilní svoz nebezpečných odpadů bude sloužit pouze pro fyzické osoby a pro území obce Poděbrady a příměstské části (Kluk, Přední Lhota, Polabec a Velké Zboží).

Fyzické osoby podnikající a právnické osoby nakládají s nebezpečnými odpady dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Nebezpečné odpady obsahující azbest mohou fyzické osoby odevzdat k likvidaci oprávněné firmě dne 22.4. 2023  pouze na stanovišti „u fotbalového stadionu v ul. Na hrázi“ ve výše uvedeném čase. Mobilní svoz nebezpečných odpadů není pro fyzické osoby obce Poděbrady zpoplatněn.

 

_____________________________________________________________________________________________

Opatření v Technických službách města Poděbrad z důvodu vyhlášení stavu nouze a karantény v ČR.

 

V souladu s opatřeními k minimalizaci rizika přenosu nemoci COVID-19 přistoupily Technické služby města Poděbrad k následujícím opatřením.

 

Do odvolání bude uzavřena pokladna. Doporučujeme platby hradit bezhotovostně na účet č. 27-5140690237/0100. V mimořádných případech je možné volat telefonní číslo 325 630 040.

 

Sběrný dvůr zatím funguje bez časového omezení. Zaměstnanci sběrného dvora mají ale právo regulovat počet občanů na sběrném dvoře v jeden okamžik a to krátkodobým uzavřením závory. Žádáme občany, aby toto respektovali a zároveň se na sběrném dvoře zdržovali jen po nezbytně nutnou dobu.

Zaměstnanci TS dále nevpustí do prostor sběrného dvora nikoho bez zakrytí úst a nosu.

 

Vyzýváme občany a objednatele služeb, aby v případě potřeby kontaktovali jednotlivé vedoucí středisek telefonicky nebo emailem. Občané a objednatelé služeb mají do odvolání zákaz vstupu do prostor TS.

 

Veřejné osvětlení, komunikace, dětská hřiště, Silkot

Ing. Jan Tichý, 731 502 925, tichy@tsmp-podebrady.cz

 

Odpadové hospodářství

Radek Špinar, 734 579 359, spinar@tsmp-podebrady.cz

 

Čištění města, zeleň, hřbitovy, doprava vody

Libor Beneš DiS. , 604 835 224, benes@tsmp-podebrady.cz

 

 

Jelikož se situace neustále vyvíjí, námi přijatá opatření se mohou taktéž měnit. Veškeré změny budou aktualizovány na tomto místě.

 

 

Ing. Michal Pavlas, ředitel TS

 

 

 

 

 

 

(c) Technické služby města Poděbrad s.r.o., 2019