XXXXLogo SKS 25 let

 

XXXXXXJsme členy

Sdružení komunálních

XXXXXXslužeb

Opatření v Technických službách města Poděbrad z důvodu vyhlášení stavu nouze a karantény v ČR.

 

V souladu s opatřeními k minimalizaci rizika přenosu nemoci COVID-19 přistoupily Technické služby města Poděbrad k následujícím opatřením.

 

Do odvolání bude uzavřena pokladna. Doporučujeme platby hradit bezhotovostně na účet č. 27-5140690237/0100. V mimořádných případech je možné volat telefonní číslo 325 630 040.

 

Sběrný dvůr zatím funguje bez časového omezení. Zaměstnanci sběrného dvora mají ale právo regulovat počet občanů na sběrném dvoře v jeden okamžik a to krátkodobým uzavřením závory. Žádáme občany, aby toto respektovali a zároveň se na sběrném dvoře zdržovali jen po nezbytně nutnou dobu.

Zaměstnanci TS dále nevpustí do prostor sběrného dvora nikoho bez zakrytí úst a nosu.

 

Vyzýváme občany a objednatele služeb, aby v případě potřeby kontaktovali jednotlivé vedoucí středisek telefonicky nebo emailem. Občané a objednatelé služeb mají do odvolání zákaz vstupu do prostor TS.

 

Veřejné osvětlení, komunikace, dětská hřiště, Silkot

Ing. Jan Tichý, 731 502 925, tichy@tsmp-podebrady.cz

 

Odpadové hospodářství

Radek Špinar, 734 579 359, spinar@tsmp-podebrady.cz

 

Čištění města, zeleň, hřbitovy, doprava vody

Libor Beneš DiS. , 604 835 224, benes@tsmp-podebrady.cz

 

 

Jelikož se situace neustále vyvíjí, námi přijatá opatření se mohou taktéž měnit. Veškeré změny budou aktualizovány na tomto místě.

 

 

Ing. Michal Pavlas, ředitel TS

 

 

 

 

 

 

(c) Technické služby města Poděbrad s.r.o., 2019